Blue Flower

  • Име: Специјална болница за психијатријске болести  „Горња Топоница“
  • Седиште: Горња Топоница, удаљена 13км од града Ниша који је други град по величини у Републици Србији и има 300 000 становника
  • Почетак рада: 1. мај 1927.
  • Делатност: Хоспитализује психички оболела лица старија од 18 година.
  • ПИБ: 100619187
  • Жиро рачун: 840-578661-57
  • Капацитет: 800 постеља
  • Одлике: Наша болница покрива огромно подручије са преко 6 милиона становника од Београда до границе са Републиком Македонијом. Остале четири велике психијатријске болнице из Београда, Вршца, Ковина и Новог Кнежевца укупно покривају скоро дупло мању територију и лоциране су на потезу од Београда до границе са Мађарском и Румунијом