Blue Flower

  • Ime: Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti  „Gornja Toponica“
  • Sedište: Gornja Toponica, udaljena 13km od grada Niša koji je drugi grad po veličini u Republici Srbiji i ima 300 000 stanovnika
  • Početak rada: 1. maj 1927.
  • Delatnost: Hospitalizuje psihički obolela lica starija od 18 godina.
  • PIB: 100619187
  • Žiro račun: 840-578661-57
  • Kapacitet: 800 postelja
  • Odlike: Naša bolnica pokriva ogromno područije sa preko 6 miliona stanovnika od Beograda do granice sa Republikom Makedonijom. Ostale četiri velike psihijatrijske bolnice iz Beograda, Vršca, Kovina i Novog Kneževca ukupno pokrivaju skoro duplo manju teritoriju i locirane su na potezu od Beograda do granice sa Mađarskom i Rumunijom